اورآلی مسابقه مستر المپیا مسکو به بابک اکبرنیا رسید

رقابت مستر المپیای آماتوری روسیه با درخشش ایرانی ها به پایان رسید قهرمان قهرمانان در رشته پرورش اندام به بابک اکبرنیا رسید تا از این جهت یک حرفه ای به جمع حرفه ای های ایر...

ادامه مطلب