نتایج مسابقات فیزیک،بادی کلاسیک و پرورش اندام آذربایجان شرقی

تک اندام : مسابقات پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی باشگاههای استان آذربایجان شرقی با معرفی برترین های خود به پایان رسید. مسابقات پرورش اندام ، بادی کلاسیک و ف...

ادامه مطلب