مسابقات آسیایی پرورش اندام،بادی کلاسیک و فیزیک 2015

تک اندام : فدراسیون آسیایی بدنسازی و پرورش اندام به دلیل ایجاد تغییر در تقویم سال 2016 مسابقات پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک را یک ماه زودتر در اردیبهشت ماه 1395 برگزا...

ادامه مطلب