نتایج مسابقات پرورش اندام کشوری گروه سنی جوانان 1393

تک اندام : نتایج مسابقات پرورش اندام کشوری گروه سنی جوانان 1393 نتایج این مسابقات به ترتیب: دسته -75 کیلوگرم: 1-بهزاد محوری از گیلان 2-حسین مصلح از...

ادامه مطلب

نتايج مسابقات پرورش اندام قهرماني کشور(پيشکسوتان) 1393

تک اندام : با شروع مسابقات کشوری پرورش اندام در استان سنندج شاهده حضور ورزشکاران در رده های پیشکسوتان بوده ایم,که در ادامه به ترتیب : 40-49 سال در دسته70 ...

ادامه مطلب