نتایج مسابقات پرورش اندام پیشکسوتان و جوانان کشوری ساری بهمن 94

تک اندام : نتایج مسابقات پرورش اندام پیشکسوتان و جوانان کشوری ساری بهمن 94 که به میزبانی مازندران در حال انجام میباشد. در این دوره از مسابقات 490 ورزشکار که در سه رشته...

ادامه مطلب