نتایج مسابقات پرورش اندام کشوری گروه سنی جوانان 1393

تک اندام : نتایج مسابقات پرورش اندام کشوری گروه سنی جوانان 1393 نتایج این مسابقات به ترتیب: دسته -75 کیلوگرم: 1-بهزاد محوری از گیلان 2-حسین مصلح از...

ادامه مطلب