نتايج مسابقات پرورش اندام قهرماني کشور(پيشکسوتان) 1393

تک اندام : با شروع مسابقات کشوری پرورش اندام در استان سنندج شاهده حضور ورزشکاران در رده های پیشکسوتان بوده ایم,که در ادامه به ترتیب : 40-49 سال در دسته70 ...

ادامه مطلب