افیتخار آفرینی تیم ملی با 7 طلا و نقره و برنز در مسترالمپیای روسیه 2015

تک اندام : پرونده تیم منتخب استان تهران اعزامی به مسابقات مستر المپیای روسیه با 4 طلا،2 نقره، یک برنز، 2 مقام چهارمی و2 عنوان پنجمی بسته شد، ضمن اینکه اورالی این رقابتها ...

ادامه مطلب