نتایج مسابقات مستر المپیا 212 پوندی 2015

تک اندام :  فلکس لویس فاتح مستر المپیا 212 پوندی,امسال نیز توانست دقایقی پیش رقیبهای خوش عضله خود را کنار و بر روی سکوی اولی مستر المپیا 212پوندی 2015 بایستد. نتایج ای...

ادامه مطلب

جدول زمان آغاز مسابقات مستر المپیا 2015

تک اندام : کمتر از 48 ساعت تا آغاز بزرگترین رخ داد بدنسازی سال 2015 رقابتی نفس گیر بین حرفه ای ها ! پیکاری که مشخص میکند چه کسی باید بر روی قله بدنسازی جهان با اقتدار ...

ادامه مطلب