نفرات انتخاب شده فیزیک مستر المپیا آماتوری روسیه

نفرات انتخاب شده برای اعزام به رقابتهای مسترالمپیای آماتوری روسیه: دسته -۱۷۸سانتیمتر ۱-الیکایی ۲-نصیری دسته -۱۸۴سانتیمتر ۱-کاشانی ۲-محمد یاسینی دسته +۱۸۴ سان...

ادامه مطلب

اردوی بازبینی تیم کارگری اعزامی به رقابتهای مسترالمپیای آماتوری روسیه

نفراتی که باید در اردوی بازبینی تیم کارگری اعزامی به مستر المپیا روسیه شرکت کنند زمان:  چهارشنبه ۱۷ شهریور ساعت ٩ صبح بازبینی تیم فيزيك و ساعت 11 بازبینی تیم پرورش ان...

ادامه مطلب