پورعلی فرد : هیئت تهران فعال ترین هیئت بدنسازی است

تک اندام : رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: در حال حاضر هیئت های  استان تهران، استان مازندران، استان اصفهان و استان آذربایجان شرقی ازجمله هیئت های فعال هستند. نا...

ادامه مطلب