اولین همایش ملی علم و پرورش اندام در 6تیر ماه 1393

فدراسیون بدنسازی: اولین همایش علم و پرورش اندام به همت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اولین همایش ع...

ادامه مطلب