هوس یکباره برخی غذاها نشانه چیست؟

تک اندام : با اینکه مانند معمول غذا خورده بودم اما هوس کردم شکلات و کمی سیب زمینی بخورم. شنیدم که متخصصان میگن بین احساس گرسنگی و هوس ناگهانی تفاوت است. در واقع هوس می تو...

ادامه مطلب