آیا تنها راه رشد عضلات سنگین وزنه زدن است ؟

در حالی که بسیاری هنوز تنها راه رشد عضله را سنگین وزنه زدن میدانند، سالهاست علم و تجربه نشان داده حفظ زمان تحت تنش عضله مهمترین فاکتور است. وارد کردن فشاری جدید به عضله ...

ادامه مطلب