پرس با اسمیت بهتر است یا با وزنه های آزاد

در میان ورزشکاران با تجربه ( در رشته های قدرتی )، بنظر می رسد دستگاه اسمیت ، وسیله محبوبی برای جابجا کردن وزنه بیشتر ( زمانی که هدف استفاده از بیشترین مقدار وزنه ها در ...

ادامه مطلب