آیا افزودن سویا به مخلوط پروتئین منجر به رشد بیشتر عضلات می شود؟

مطالعات جدید نشان داده است که اضافه کردن سویا به مخلوط کازئین و whey می تواند به افزایش مدت تاثیر پاسخ آنابولیکی پودر پروتئین کمک نماید شاید شنیده باشید که باید پروتئی...

ادامه مطلب

سویا در مقابل شیر! کدام پروتئین بهتری دارند

تک اندام : در یک مطالعه جدید،هشت مرد طی 4 روز تمرین مشابه مورد آزمایش قرار گرفیتند این 8 نفر به 2 گروه چهار نفره تقسیم شدند، بعد از انجام تمرینات به یگ گروه شیر کم چرب...

ادامه مطلب