پروتیین هایی که در بدن توسط DNA ساخته میشود

پروتیین هایی که در بدن توسط DNA ساخته میشود شامل : 1⃣پروتیین های ساختاری 2⃣پروتیین های تنظیمی 3⃣پروتیین های انقباضی قبلا در مورد اهمیت پروتیین های انقباضی صحبت کردیم ...

ادامه مطلب