پسته حافظ سلامتی قلب

رنگ دانه هاي سبز موجود در پسته مي تواند باعث حفظ سلامت قلب شوند. شايد مقايسه بين انواع مغزها چندان درست نباشد، چرا که تقريبا تمام آنها داراي ارزش غذايي مشابهي هستند و هم...

ادامه مطلب