فدراسیون : هشدار به سوداگرانی که سلامت جوانان را نشانه رفته اند

تک اندام : ناصر پورعلی فرد، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با تاکید بر اینکه هدف اصلی این فدراسیون فعالیت ورزشکاران تحت پوشش این فدراسیون در فضای پاک است، گفت: با اش...

ادامه مطلب