ابراز همدردی ورزشکاران نام دار جهانی با قهرمان بیت الله عباسپور

ابراز همدردی ورزشکاران نام دار جهانی با قهرمان بیت الله عباسپور

تک اندام : بیماری بیت الله عباسپور قهرمان عزیزکشورمان همانطور که مارا بشدت ناراحت کرد,باعث نگرانی اهالی ورزش و قهرمانان جهانی نیز شد.. ساعاتی پیش دنیس ولف در صفحه رسمی...

ادامه مطلب