نتایج مسابقه مستر المپیای پیشکسوتان ۲۰۱۲ + عکس

مسابقه حرفه ای سال ۲۰۱۲ ، ۳۴ بدنساز بالای ۴۰ سال برگزار کننده مسابقه المپیای پیشکسوتان بودند در این مسابقه همانطور که انتظار می رفیت عنوان قهرمانی به دکستر جکسون رسید...

ادامه مطلب

نتایج مسابقه مستر المپیای پیشکسوتان ۲۰۱۲ + عکس

مسابقه حرفه ای سال ۲۰۱۲ ، ۳۴ بدنساز بالای ۴۰ سال برگزار کننده مسابقه المپیای پیشکسوتان بودند در این مسابقه همانطور که انتظار می رفیت عنوان قهرمانی به دکستر جکسون رسید ک...

ادامه مطلب