چرا زنها پس از ازدواج اضافه وزن پيدا مي‌كنند؟

آيا واقعا بعد از ازدواج انسان دچار اضافه وزن مي‌شود؟ تحقيقات جديد نشان مي‌دهد، اين موضوع حداقل در مورد زنان با احتمال بسيار زيادي رخ مي‌دهد. تقريبا 90 درصد زنان بعد از...

ادامه مطلب