راه حل و دلایل موفق آمیز نبودن رژیم لاغری

این سوال که چرا با وجود رژیم گرفیتن لاغر نمیشویم  مشکل بسیاری ازانسانهاست. مثلا میگویند من برای لاغری هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم ولی لاغر نشدم در این  بخش درب...

ادامه مطلب