کاهش وزن با تمرینات قدرتی بهتر است یا تمرینات هوازی

تک اندام : زمانیکه صحبت از لاغری و کاهش وزن می شود، همه حرکات ورزشی تأثیر مشابهی ندارند و با این وجود که یک ورزش سالم شامل حرکات زیادی است. با در نظر گرفیتن این که شما با...

ادامه مطلب