هنگام کاهش وزن چربی ها از چه طریقی از بدن خارج می شوند؟

بدن مواد غذایی مازاد مانند کربوهیدرات ها را به شکل چربی ذخیره می کند، یعنی به شکل مولکول های تری گلیسرید ذخیره می شوند. تا کنون تصورات مختلفی در خصوص این چربی ها رایج بود...

ادامه مطلب

در چربی سوزی کدامیک زودتر مغلوب میشود, چربی یا عضله؟

تک اندام : چه برای یک مسابقه‌ حرفه ای تمرین می‌کنید، چه فقط برای بدست آوری اندام بهتری می جنگید، بدن شما برای سوخت و ساز به سه ماده‌ی مغذی اصلی متکی است. از آنجا که بدن ش...

ادامه مطلب