مسابقات بدنسازی گرند پریکس کره 2014 با کسب مدال برنز بیت الله عباسپور

 تک اندام : بازم هم افتخار آفرینی دیگر...! اسطوره پرورش اندام ایران تنها یک هفته بعد از مسابقات مستر المپیا 2014 و کسب عنوان پنجمی دسته 212 ، با اینکه 5 مرد برتر این رق...

ادامه مطلب