کوچک کردن و کاهش سایز دور شکم و پهلو

تک اندام : هر روز صبح پس از برخاستن از خواب ۱۰ مرتبه عضلات شکم و پشت را، هر مرتبه به مدت ۱۰ ثانیه منقبض و سپس از حالت انقباض خارج کنید تا نتیجه شگفیت انگیز آن را در کاهش ...

ادامه مطلب