سد های مانع برای مشخص شدن تکه های شکم

تک اندام : چربی,سدی عظیم برای نشان دادن عضلات بدن.اندازه گیری میزان درصد چربی‌ بدن ابزاری مناسب برای پی‌ بردن به پیشرفیت خود در تمرینات می‌باشد.خوشبختانه امروزه دیگر اکثر...

ادامه مطلب