عکس مسابقات مستر المپیا 2016 قسمت اول

با آغاز مستر المپیای 2016 رقابت بین ورزشکاران شروع شد آن چه نسبت به سال های گذشته به چشم میخورد حضور کوین لورون بود کوین در مدت زمان بسیار کوتاهی خود را آماده رقابت در مس...

ادامه مطلب