مسابقات بدنسازی گرند پریکس کره 2014 با کسب مدال برنز بیت الله عباسپور

 تک اندام : بازم هم افیتخار آفرینی دیگر...! اسطوره پرورش اندام ایران تنها یک هفیته بعد از مسابقات مستر المپیا 2014 و کسب عنوان پنجمی دسته 212 ، با اینکه 5 مرد برتر این ...

ادامه مطلب