همه چيز در مورد قندها و اجزا تشکیل دهنده آن

قندها نيز دسته اي از درشت مغذي ها هستند که در تغذيه آدمي از اهميت بسيار بالايي برخوردار هستند. اين دسته از مواد غذايي که مزه اي شيرين نيز دارند، به دليل همين مزه شيري...

ادامه مطلب