3مسابقه در انتظار محمد پاشایی

تک اندام : دوم مهرماه مسابقات پرورش‌اندام آرنولد کلاسیک اسپانیا آغاز می‌شود و قرار است برخی از قهرمانان پرورش‌اندام ایران نیز در قالب یک تیم با نظارت فدراسیون به این مس...

ادامه مطلب