اهدای کارت حرفه ای به اورآل مسابقات بن ویدر

تک اندام : به قهرمان قهرمانان (اورآل) فیزیک و پرورش اندام مسابقات بین المللی جام بن ویدر که قرار است اواسط مهر ماه در تهران برگزار شود کارت حرفه ای اهدا خواهد شد.جام بن...

ادامه مطلب