تمرین زیر بغل و عکس های آموزشی متحرک

تمرینات زیر بغل یکی از حرکات اساسی و کمی نفس گیر میباشد.که اگر صحیح و تحت نظر مربی انجام نشه ممکن است به بدن آسیب برساند امروز قصد دارم تعدادی عکس متحرک از تمرینات زیر...

ادامه مطلب