عکس مسابقات مستر المپیا 2016 قسمت اول

با آغاز مستر المپیای 2016 رقابت بین ورزشکاران شروع شد آن چه نسبت به سال های گذشته به چشم میخورد حضور کوین لورون بود کوین در مدت زمان بسیار کوتاهی خود را آماده رقابت در مس...

ادامه مطلب

نتایج دومین رقابت حرفه ای سال ۲۰۱۳ فدراسیون IFBB ( گراندپریکس استرالیا )

رقابت های گراندپریکس استرالیا که بعد از آرنولد کلاسیک دومین رقابت حرفه ای فدراسیون IFBB در سال ۲۰۱۳ می باشد یک هفته بعد از آرنولد کلاسیک به اجرا گذاشته شد . در این مساب...

ادامه مطلب

نتایج دومین رقابت حرفه ای سال ۲۰۱۳ فدراسیون IFBB ( گراندپریکس استرالیا )

رقابت های گراندپریکس استرالیا که بعد از آرنولد کلاسیک دومین رقابت حرفه ای فدراسیون IFBB در سال ۲۰۱۳ می باشد یک هفته بعد از آرنولد کلاسیک به اجرا گذاشته شد . در این مسابق...

ادامه مطلب