تصاویر مجید غلام قمری در مسابقات آرنولد کلاسیک 2015

تک اندام : مسابقات آماتوری آرنولد کلاسیک ۲۰۱۵ در حالی رو به خاتمه است که مجید غلام قمری ورزشکار خوش هیکل ایرانی در رشته بادی کلاسیک و در دسته قدی 175 cm توانست بعد از س...

ادامه مطلب