بیت الله عباسپور و مهدی حاتمی در گروه 212 Showdown مستر المپیا 2014

تک اندام : فقط 5 روز تا آغاز مسابقات مستر المپیا 2014 باقی مانده !! و ما شاهده حضور دو ورزشکار بنام ایرانی در این مسابقات هستیم,بیت الله عباسپور و مهدی حاتمی . امیدوار...

ادامه مطلب

نفرات برگزیده گروه 212 پوندی مستر المپیا 2014

تک اندام : نفرات برگزیده گروه 212 پوندی مستر المپیا 2014 دوباره شاهده حضور قدرتمند بیت الله عباسپور (ایران)گروه 212 پوندی در این رقابت ها خواهیم بود این رقابت ها در ...

ادامه مطلب