جدول زمان آغاز مسابقات مستر المپیا 2015

تک اندام : کمتر از 48 ساعت تا آغاز بزرگترین رخ داد بدنسازی سال 2015 رقابتی نفس گیر بین حرفه ای ها ! پیکاری که مشخص میکند چه کسی باید بر روی قله بدنسازی جهان با اقتدار ...

ادامه مطلب